Tips och Råd

Hej och välkommen till Sutars tips och råd för dubbel laddning med Skyllermarkssystemet i din båt.

För att kunna resonera kring laddningen i båten har vi valt att dela in laddningen i tre delar som alla måste fungera för att du ska få tillräckligt med el för ett bekvämt liv ombord.

  1. Kablar och kopplingar måste vara av god kvalitet och väldimensionerade för uppgiften. Det är olika viktigt i olika delar av systemet. Det är också värt att se över hur säkringar och strömbrytare är placerade i systemet.
  2. Batterierna måste vara av god kvalitet. Dessutom behöver de flesta fler batterier än de tror. Exakt hur många batterier som behövs bestäms av energibalansen.
  3. Generatorn måste fungera. En generator är sällan för klen eller för gammal. Fungerar den så fungerar den.

Anslutningar på en generator
Tyvärr finns det ingen standard över generatorbeteckningar. Därför har vi sammanställt de vanligaste i en tabell. B+ går till plus på batterierna (helst via en huvudsäkring). B- går till minus på batterierna och startmotorn och eventuella jordpunkter. D+ får en magnetiseringsström när generatorn ska starta. En del generatorer har även W som är uttag för […]

Lägre risk vid högre spänning
Ett elsystem med högre spänning löper mindre risk att förlora laddning på grund av dåliga kablar och kopplingar. Vid 24 V krävs hälften så grov kabel och hälften så kraftiga kopplingar som vid 12 V. Skyllermarks lever mycket på att 12 V kräver höga strömmar, men vi sticker inte under stol med att det oftast är bättre med […]

Så pressar du en kabel
Sutars visar hur en kabel ska pressas för maximal prestanda och livslängd.

Laddar batterier ur varandra?
Frågan om huruvida ett uppladdat batteri laddas ur av att prarallellkopplas med ett uraladdat är ständigt återkommande. Vi har valt att svara på frågan med en film.

Vilka batterier ska jag köpa?
Flest amperetimmar per krona får du med vanliga marin- eller fritidsbatterier från kända tillverkare som Tudor och Varta. De är normalt på 75 – 80 Ah. Om du köper större blybatterier så är de dyrare per amperetimme, dessutom är de mycket tyngre och besvärligare att få ner i båten. Gel- och AGM-batterier är också dyra […]

Koppla batteribanken optimalt
Laddningen bör helst gå diagonalt genom batteribanken, det vill säga plus till första och minus till sista batteriet i banken. Detta för att batterierna ska laddas så jämnt som möjligt. Förbrukning går också diagonalt genom batteribanken. Detta blir enklare om batteribanken står samlad på ett ställe. I en parallellkoppling begränsar varje batteri själv sin laddning […]

Hur laddade är mina blybatterier
Med en voltmeter kan batteriernas laddningsgrad uppskattas Tabellen visar spänningen över blybatterierna vid olika nivåer av urladdning. Tabellen gäller för förbrukarbatterier under vila eller mycket liten förbrukning. Ett startbatteri behöver vila i flera timmar efter en motorstart för att värdet ska vara pålitligt. När du förbrukar mer ström, lägg till ca 0,2 V på instrumentets värde […]

Energibalans
Tabellen till höger visar vad vanliga apparater ombord en familjebåt förbrukar under ett dygn. Laddningen i exemplet förutsätter god laddmottagligheten, exempelvis två till tre 75 Ah förbrukarbatterier (om de är ganska nya, annars fler) och väldimensionerade kopplingar och kablar i gott skick. Med ett friskt elsystem kan du med en timmes körning per dygn vara självförsörjande till och med […]

Så många batterier behöver du
I många båtar känns drömmen om att tuffa runt i skärgården i en vecka utan att elen tar slut ouppnåelig. Vi vet hur du ska göra! Anpassa batteribanken efter förbrukningen. Vår rekommendation är dygnsförbrukningen ska motsvara 25 procent av din nominella batterikapacitet. Det är en tuffare rekommendation än de flesta ger. Anledningen ser du i […]

Placering av säkringar och brytare
När vi på Skyllermarks utbildar våra återförsäljare och pratar om säkringar är det alltid samma sak. Berättelser om bekanta och kunder vars båtar brunnit på grund av elsystemet. Varje gång blir vi lika ledsna. Det är pengar, timmar av nedlagt arbete och drömmar som bokstavligen går upp i rök. Och helt i onödan dessutom. Risken […]

Prioritera rätt när du ska fixa elsystemet
När du ska förbättra ditt elsystem kan uppgiften kännas övermäktig. Kom ihåg att du inte behöver göra allt på en gång och att även små förbättringar kan ge goda resultat. LADDNING STORA FÖRBRUKARE SMÅ FÖRBRUKARE Det viktigaste i din båts elsystem är laddningen, alltså bör du prioritera det som sitter mellan generatorn och batterierna. Om […]

Dimensionera en kabel
Om du redan greppat grunderna för kabeldimensionering kan du fortsätta direkt ner till Lathunden för kabeldimensionering. Börja annars dimensioneringen med att svara på de här tre frågorna: Hur lång kabel? Hur lång är kabeln från strömkällan till strömförbrukaren och tillbaka igen? Det är frågan du måste besvara. Exempel på sådana kretsar är generator → batteri […]

Kopplingsscheman
Här finner ni olika varianter av kopplingsscheman. Bland annat hur man ska installera våra grundsatser, göra säkra installationer med säkringar etc. […]