Säkringshållare

Om något går fel i båtens elsystem kan en huvudsäkring förhindra allvarliga skador genom att bryta strömmen.

I våra hem finns både en huvudsäkring utanför lägenheten och ett säkringsskåp inne i lägenheten. Många nya båtar har huvudsäkringar nära batterierna, men det saknas fortfarande i många båtar.
Säkringshållare XS Vridsäker har fäste för en huvudsäkring för upp till 750 A. Den har specialskruvar och specialbrickor för att säkerställa att man kan dra åt kabel och säkring med ett högt moment utan att dessa vrider sig. Vridsäkringen gör att hög ström kan släppas igenom.

XS är en enklare modell som har fäste för en huvudsäkring för upp till 250 A. Den är inte vridsäkrad.

Artikelnr.FärgAmperetalVridsäkring
E0400RödMax 750 AVridsäkrad
E0402SvartMax 250 AEj vridsäkrad

Så monterar du en säkring

E0400 Instruktion

E0400 Instruktion

När du monterar en säkring på säkringshållaren är det viktigt att du gör som på bilden.

Säkringen måste placeras direkt mot kabelskon.

Om en mutter eller bricka hamnar mellan säkringen och kabelskon kommer motståndet i muttern eller brickan att ge så mycket värmeutveckling att hållaren riskerar att smälta.

Placera aldrig en mutter eller bricka mellan kabeln och säkringen.

  • Glasfiberarmerad polypropen
  • Rostfria skruvar och muttrar
  • Specialskuren skruv för vridsäkring
  • Dra åt ordentligt!
  • Inga brickor mellan säkring och kabel!
  • Följer standarden DIN 43560/1

Så fungerar den vridsäkra Säkringshållaren